ULUSLARARASI ÖĞRENCİ AKADEMİSİ PANELİ BAŞLIYOR

02 Temmuz 2020 01:13 Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği

YTB desteği ile gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Akademisi sonunda öğrencilerimiz çalışmalarını YTB Başkanı Sayın Abdullah EREN'in açılışına katılacağı PANEL ile taçlandırıyor.

04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Akademisyen hocalarının başkanlığında yapılacak toplam yedi oturumda öğrencilerimiz sunumlarını yapacaklar.

????️ 04 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ
???? 10.00
???? youtube.com/kocaeliuod

Açılış
- 10.00 - Doç. Dr. Abdulkadir MACİT (Proje Koordinatörü)
- 10.05 - Fatih KARAÇOBAN (Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı)
- 10.10 - Abdullah EREN (YTB Başkanı)

-----------------------------------------------------------------------------

I.OTURUM (Uluslararası Hukuk)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman KARAOĞLU (Oturum Başkanı)

1.Abu Obeıd AHMADI (İran) / Silahlı Çatışmalarda Çocukların Korunması
2.Agha Galdi SANJAR (Afganistan) / Orta Asya'nın Su sorunu
3.Berkay ÜRKMEZ (Türkiye) / Islahat Fermanı

-----------------------------------------------------------------------------

II.OTURUM (Uluslararası Siyaset ve İktisat)
Doç. Dr. Kenan GÖÇER (Oturum Başkanı)

1.Faruk HOROZ (Türkiye) / Farabi’nin Devlet Anlayışı
2.Mukhlisa ABDUSSALOMOVA (Özbekistan) / Özbekistan'da Potlaç Geleneği?
3.Gulaiym ABDUKARİMOVA (Kırgızistan) / Atambayev Döneminde Kırgızistan-Türkiye Siyasi İlişkileri
4.Tumursuld SODNOMDORJ (Moğolistan)/ İpek Yolunun Yarattığı Dünya veya İpek Yolu Dünyasının Muhafazası
5.Khayala GADİRZADE (Azerbaycan) / Dünya Parası
6.Hamza MEBREK (Cezayir) / Uzaktan Çalışma, Yeni Çözüm Eski Sorunlar (Refah Devleti Yaklaşımı)
7.Hüma Vera ARABACI (Türkiye) / Evrensel İnançlar Üzerine İnceleme
8.Bahadur BEHROOZ (Afganistan) / Türkiye ile Afganistan Arasındaki Lacivert Yolunun Siyasi ve Ticari Önemi
9. Abdulhakim Jemal KEDİR (Etiyopya) / Etiyopya'da Sosyal Hizmetin Geleceği

----------------------------------------------------------------------------

III. OTURUM (Medya ve İletişim)
Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Medya Alışkanlıkları ve Sosyal Sermaye Düzeyleri Araştırma Raporu”
Doç. Dr. Hasan Hüseyin TAYLAN (Oturum Başkanı)

1.Khayala GADİRZADE (Azerbaycan) & Ali YOUSFAN (Filistin) / Uluslararası Öğrenciler
2.Assylbek MAKHABBAT (Kazakistan) / Sosyal Medya Alışkanlıkları
3.Hamza MEBREK (Cezayir) / Sosyal Sermaye Düzeyleri
4.Assylbek MAKHABBAT (Kazakistan) / Rapor Bulguları

---------------------------------------------------------------------------

IV.OTURUM (Bölgesel Çalışmalar)
Evliya Çelebi Seyahatname Okumaları
Doç. Dr. Şefaattin DENİZ (Oturum Başkanı)

1.Bahadur BEHROOZ (Afganistan) & Eimal DORANİ (Afganistan) / Evliya Çelebi’nin İran Seyahatlerinin Analizi
2.Fereshteh VAHİDİ (İran) / İki Büyük Seyyahın Gözünden İran: İbn Battuta ve Evliya Çelebi
3.Khayala GADIRZADE (Azerbaycan) / Evliya Çelebi’nin Gözünden Azerbaycan ve Bugünün Mukayesesi
4.Mohamad ALHAJHAMOUD (Suriye) / Evliya Çelebi’nin Penceresinden Bilad-ı Şam (Suriye, Ürdün, Filistin ve Lübnan)

---------------------------------------------------------------------------

V.OTURUM (Bilimsel Araştırma Teknikleri-I)
Doç. Dr. Arif ÖZKAN (Oturum Başkanı)

1.Matiullah AKRAMİ (Afganistan) / Biyogüvenlik Kabinin Tanım ve Solidworks Programında Tasarımı
2.Osama ALKAHLOUT (Filistin) / Eğitsel Oyunların, Matematik Dersi Çarpma İşlemi Konusunda 4. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Matematiksel Düşünme Yeteneklerinin Geliştirilmesine Etkisi
3.Bektore MANSUROV (Kazakistan) / "Ipomoea Purpurea Bitkisinden Fenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması"
4.Mohamad ALHAJHAMOUD (Suriye) / Metallerin Lazer ile Kaynak Edilme Yöntemleri
5.Asia Omar ABDİ (Somali) / Turkish Political Engagement İn Somalia
6.Andhika Gilang PRAYOGA (Endonezya) / Higher Education Institution Features That Support Diversity Climate

--------------------------------------------------------------------------

VI.OTURUM (Bilimsel Araştırma Teknikleri-II)
Doç. Dr. Arif ÖZKAN (Oturum Başkanı)

1.Celil KUL (Türkiye) / Peygamberlerin İsmet Sıfatı
2.Ali Elzain Abdalwahab IDREİS (Sudan) / Siyasal İletişimde Liderlerin Retorik Stratejileri
3.Bahadur BEHROOZ (Afganistan) / Fazlullah b. Ruzbihan Hunci’nin Hayatı, Eserleri, Tarihçiliği ve Metodu
4.Nada Sadeq EİSSA (Yemen) / To The Lighthouse By Virginia Woolf; El-Baraduni'nin Şiirinde Sana Kadın Temsilciği
5.Abdelrahman Q. S. YAEESH (Filistin) / Sosyal Güvenlik Koruması
6.Mahamat Nour BRETİL (Çad) / Çad Demokrasisi
7.Khayala GADIRZADE (Azerbaycan) / Covıd-19 Salgınının Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi

---------------------------------------------------------------------------

VII.OTURUM (Mustafa Kutlu Okumaları)
Doç. Dr. Ali CANÇELİK (Oturum Başkanı)

1.Nurullah MURADİ (Afganistan) / Mustafa Kutlu’nun Edebi Kişiliği
2.Nada Sadeq Hussein EİSSA (Yemen) / Uzun Hikaye’de İnsan Tipleri ve Tahlilleri
3.Tumursuld SODNOMDORJ (Moğolistan) / Uzun Hikaye’de Tabiat ve Mekân Tasvirleri

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneğine ait, kurumsal bilgiler, güncel haber ve duyurular, etkinlikler, videolar ve galerilerin yayınlandığı resmi web sitesi.

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği

Ömerağa Mah. Cumhuriyet Cad. No:126/7 K:4
41300 İzmit / Kocaeli (İzmit)

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.